Hvad er Nice Education?

NICE Education skaber overblik over kurser og uddannelser til service- og oplevelsesbranchen. NICE Education er udviklet i forbindelse med NICE Project, som er sat i verden for at understøtte skabelsen af gode kunde- og gæsteoplevelser og højne serviceniveauet i virksomheder i Danmark.

Læs videre om NICE Project og NICE Education nedenfor.

Hvad er NICE Project?

NICE Education er et produkt af NICE Project. NICE Project er et samarbejde mellem virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner med interesse for service- og oplevelseserhvervene. Målet er at forbedre serviceniveauet i hele turismeerhvervets værdikæde i Danmark.

Læs mere om NICE Project på www.niceproject.dk

Hvad er NICE Education?

Hvad er Nice Education

Formålet med NICE Education er at skabe et overblik over efteruddannelsesmuligheder, der har fokus på skabelsen af unikke serviceoplevelser i Danmark. Vi har kategoriseret alle efteruddannelser, så du kan søge rundt og lade dig inspirere til, hvilke efteruddannelser du finder spændende og relevante, når serviceniveauet skal højnes på din arbejdsplads.