Crowd-control, ledelse og praktisk planlægning

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Formålet er, med udgangspunkt i den til en hver tid gældende nationale og internationale lovgivning, at sætte deltageren i stand til på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at planlægge, lede og vejlede ved håndtering af større menneskemængder ved forskellige typer af arrangementer.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Mål

Efter endt uddannelse er deltageren i stand til på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at planlægge, lede og vejlede ved håndtering af større menneskemængder ved forskellige typer af arrangementer med baggrund i gældende lovgivning. Deltageren kan vurdere og vejlede om sikkerhedsrisikoen ved håndtering af større menneskemængder med henblik på at sikre publikums, medarbejderes og egen sikkerhed. Deltageren kan udarbejde beredskabs- og katastrofeberedskabsplan samt sikkerhedsmanual. Deltageren kan under hensyntagen til sikkerheden planlægge og opbygge adgangskontrol og visitationsområde samt vejlede om optimale adgangsforhold for brandvæsen, ambulancetjeneste, samariterstationer, vagt og backstage område. Deltageren kan lede holdarbejde, samarbejde tværfagligt samt anvende radio- og alternativ kommunikation.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer i 3 dage.