Evaluering af events

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Efter uddannelsen kan deltageren opstille milepæle og mål for eventens proces og slutprodukt samt etablere konstruktive dialoger i forbindelse med formidling af data og viden.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Mål

Deltageren kan bidrage til det samlede arbejde med opstilling af relevante milepæle og mål for eventens processer og slutprodukt med henblik på løbende justering og endelig evaluering. Deltageren kan desuden anvende forskellige teknikker og metoder til at indsamle data og viden gennem hele eventprocessen. Endelig kan deltageren forarbejde og videreformidle de indsamlede data og foretage evaluering i forhold til opstillede mål, samt rapportere til relevante parter.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.

Tilmeld og læs mere