Formidling og oplevelser

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Deltageren arbejder med formidling om forskellige naturområder og anvendelse af forskellige formidlingsteknikker. Tilpasning af naturformidling til forskellige målgrupper og forskellige naturområders muligheder i forbindelse med friluftsaktiviteter, oplevelser og publikumsfaciliteter.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for skovbrug, naturpleje og naturformidling.

Mål

Deltageren kan formidle om forskellige naturområder. Deltageren kan tilpasse naturformidling til udvalgte målgrupper med udgangspunkt i forskellige formidlingsteknikker, herunder aktiviteter, lege, fortælling og demonstrationer. Deltageren kan identificere et naturområdes muligheder i forbindelse med friluftsaktiviteter, oplevelser og evt. opsætning af publikumsfaciliteter.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 10 dage.

Tilmeld og læs mere