Human resource

  • Type: Akademiuddannelser

Beskrivelse

Uddannelsen gør dig i stand til at medvirke aktivt til at udvikle strategier og deltage i implementeringer på personaleområdet. Du får værktøjer til udviklingsprocesserne som strategisk kompetenceudvikling, effektivisering og måling. Herunder ville du kunne være istand til at sætte dig ind i relevante organisationsudviklinger og implementeringen af denne.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til chefer, medarbejdere, specialister og konsulenter inden for human resources.

Økonomi

Deltagerbetaling på 30.000-50.000kr.
Der kan under visse forudsætninger modtages Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Adgangskrav

Relevant erhvervsuddannelse /grunduddannelse for voksne eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring.

ECTS

60 ects-point.

Varighed

Op til 3 år på deltid.

Tilmeld og læs mere