Kommunikation i serviceorienteret gæstebetjening

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Deltagerne vil kunne kommunikere og anvende sit kropsprog i en serviceorienteret gæstebetjening, så gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse. Deltagerne vil kunne anvende kommunikative redskaber til afdækning af gæstens forventninger, ønsker og behov.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med gæstebetjening i hotel- og restaurantbranchen.

Mål

Deltagerne kan anvende verbal og nonverbal kommunikation i en serviceorienteret gæstebetjening, så gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse. Deltagerne kan, med respekt for den enkelte gæst, anvende kommunikative redskaber til afdækning af gæstens forventninger, ønsker og behov.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.