Kommunikation og kulturforståelse

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Deltageren kan, på baggrund af egen kulturel selvforståelse, samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne på en måde, der tager hensyn til passagerernes kulturelle baggrunde.

Målgruppe

Rute- og bybuschauffører.

Mål

 Deltageren kan, med udgangspunkt i sit kendskab til et multikulturelt samfund, betjene kunder med forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.