Lean support i produktionen

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Deltageren kan supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.

Målgruppe

 Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Mål

Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA(plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.