Ledelse af innovationsprocesser

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Efter uddannelsen kan deltageren på et grundlæggende niveau lede innovationsprocesser. Det vil sige anvend enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Mål

Deltageren kan på et grundlæggende niveau lede innovationsprocesser. Det vil sige anvende enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau. Det kan fx være at udvælge produkter, serviceydelse eller arbejdsprocessor inden for egne arbejdsfunktioner, som er velegnede til innovation. Deltageren kan anvende metoder og teknikker tilpasset medarbejdernes forskellige forudsætninger og anvende dem i det praktiske arbejde med henblik på udvikling og fornyelse. Desuden kan deltagerne understøtte medarbejderne i forbindelse med at iværksætte konkrete ændringer i fx arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø og arbejdets organisering.

Økonomi

Deltager betaler 368 kr.

Varighed

Kurset varer 3 dage.

Tilmeld og læs mere