Merkantil diplomuddannelse

  • Type: Diplomuddannelser

Beskrivelse

Undervisningen er fokuseret på fag inden for bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, marketing og globale markedsforhold. Den merkantile diplomuddannelse indeholder fem forskellige uddannelsesretninger. Uddannelsen sammensættes af obligatoriske moduler, retningsspecifikke og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.
De fem uddannelsesretninger er:
  • International handel og markedsføring
  • Leisure management
  • Shipping
  • Sportsmanagement
  • Økonomi og regnskab

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for virksomhedsdrift og -udvikling i offentlige eller private virksomheder, og til dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

Økonomi

Deltagerbetaling på ca.70.000 kr.
Der kan under visse forudsætninger modtages Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Adgangskrav

Relevant erhvervsuddannelse /grunduddannelse for voksne eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring.

ECTS

 60 ects-point.

Varighed

Op til 3 år på deltid.