Møde- og konferencetilrettelæggelse

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative funktioner i forbindelse med møder og konferencer samt foretage den fornødne administrative opfølgning herpå.

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Mål

Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative funktioner i forbindelse med møder og konferencer samt foretage den fornødne administrative opfølgning herpå.

Økonomi

Deltagerbetaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 3 dage.