Økonomi- og ressourcestyring

  • Type: Akademiuddannelser

Beskrivelse

Uddannelsen fokuserer på at tilføje dig kompetencer indenfor såvel intern som ekstern økonomistyring.  Det vil give dig talmæssigt overblik samt evnen til at foretage grundige analyser der gør dig i stand til at medvirke til at træffe beslutninger, der har med virksomhedens økonomi at gøre.

Målgruppe

Uddannelsen er især rettet mod dig, der har en relevant økonomisk baggrund og fx arbejder som controller, analytiker eller konsulent.

Økonomi

Deltagerbetaling på 25.000-35.000.
Der kan under visse forudsætninger modtages Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Adgangskrav

Relevant erhvervsuddannelse /grunduddannelse for voksne eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring.

ECTS

60 ects-point.

Varighed

Op til 3 år på deltid.