Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Deltageren lærer at opstille faglige og personlige mål for kvalificering og uddannelse inden for dit fagområde.

Målgruppe

 Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Mål

 Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed. Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med henblik på at matche behovene indenfor eget fagområde. Deltageren kan håndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren møder modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 5 dage.