Samarbejdet bag service i gæstebetjeningen

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Med viden om virksomhedens serviceniveau i gæstebetjeningen, får deltageren grundlag og redskaber til at samarbejde med kolleger om at skabe god serviceoplevelse for den enkelte gæst og til at fremme virksomhedens image inden for service.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte), som er beskæftiget inden for hotel og restaurant området og som ønsker kompetencer til at fremme samarbejde og kommunikation med kolleger for at give gæsten en serviceoplevelse.

Mål

Deltageren kan afdække virksomhedens forståelse af service og ønsket serviceniveau i gæstebetjeningen. Deltageren kan i gæstebetjeningen anvende viden om virksomhedens organisation og arbejdsprocesser til et samarbejde med kolleger om at skabe god serviceoplevelse for den enkelte gæst. Deltageren kan i gæstebetjeningen anvende anerkendende kommunikation til at fremme samarbejdet med kolleger om at yde god service. Deltageren kan i gæstebetjeningen synliggøre virksomhedens serviceniveau og i samarbejde med kolleger fremme virksomhedens image inden for service. Deltageren kan i gæstebetjeningen medvirke til en understøttende servicekultur i virksomheden.

Økonomi

 Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.