Samarbejdet om værtskabet på hotel og restaurant

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

 Deltageren opnår kompetencer at skabe samarbejde med alle virksomhedens medarbejdere om praktiseringen af det gode værtskab på hotel og restaurant. Deltageren får redskaber til implementering af det gode samarbejde om virksomhedens værtskab og kan inddrage virksomhedskulturen og det gode arbejdsmiljø i praktiseringen.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte), som beskæftiget inden for hotel- og restaurantområdet, og har gæstebetjening som deres primære eller sekundære opgave i virksomheden.

Mål

Deltageren kan anvende betydningen og omfanget af begrebet “værtskab” til et samarbejde om praktiseringen af det gode værtskab på hotel og restaurant. Deltageren kan anvende redskaber til at implementere et godt samarbejde mellem alle virksomhedens medarbejdere om udøvelse af værtskab på hotel og restaurant. Deltageren kan inddrage virksomhedskulturen og det gode arbejdsmiljø i praktiseringen af værtskabet på hotel og restaurant. Deltageren kan motivere kollegaer til samarbejdet om udøvelse af virksomhedens værtskab i gæstebetjeningen på hotel og restaurant. Deltageren kan udpege virksomhedens udfordringer og barrierer for praktiseringen af værtskabet i gæstebetjeningen på hotel og restaurant.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.