Service og gæstebetjening ved konferencer

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Uddannelsen giver kompetence til at vejlede og rådgive om sammensætning af kursus- og konferencemenu med tilhørende drikkevarer. Deltageren kan kommunikere med virksomhedens forskellige afdelinger for optimal planlægning og effektiv afvikling af konferencer samt indfri gæsters forventninger til indretningen af lokaler til forskellige arrangementer. Deltageren kan foretage afrydning samt følge op på arrangementet med hensyn til afregning og evaluering med gæsten.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til den ufaglærte tjener på hoteller, konferencecentre, kroer samt herregårde og slotte m.fl., som udbyder konference.

Mål

På baggrund i viden om forudsætninger for videndeling og læring kan deltageren medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 3 dage.