Skab serviceoplevelser sammen med gæsten

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Deltageren kan forstå og benytte oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper til at skabe mindeværdige serviceoplevelser sammen med gæsten. Deltageren kan afstemme gæstens forventninger og anvende dialogbaseret interaktion i mødet med gæsten. Deltageren kan anvende viden om virksomhedens koncept og produkter og de fem sanser i sensorik til at skabe merværdi og oplevelser sammen med gæsten.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening på hoteller og restauranter.

Mål

Deltageren kan forstå og benytte oplevelsesøkonomiens grundlæggende principper (interaktion, forventningsafstemning og produktkendskab) til at skabe serviceoplevelser sammen med gæsten. Deltageren kan anvende forventningsafstemning og dialogbaseret interaktion i mødet med gæsten. Deltageren kan anvende viden om virksomhedens koncept og produkter – på egen arbejdsplads – til at skabe merværdi i mødet med gæsten. Deltageren kan, med afsæt i virksomhedens produkt og koncept, benytte sensorik med de fem sanser (syns-, høre-, smags-, lugte- og følesansen) i skabelsen af serviceoplevelser sammen med gæsten.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr pr. dag.

Varighed

Kurset varer 3 dage