Storytelling ifm kommunikation af events

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Efter uddannelsen kender deltageren betydningen af at anvende kreativ og interaktiv kommunikation og kan aktivt anvende grundprincipper fra storytelling i forbindelse med kommunikation af events til bl.a. kunder og sponsorer.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Mål

Deltageren kender betydningen af at anvende kreativ og interaktiv kommunikation. Deltageren kan anvende grundprincipper fra fx storytelling, det vil sige at bruge fortælling som kommunikationsmiddel, i forbindelse med kommunikation med kunder, sponsorer og interessenter, i forbindelse med gennemførelse af events. Deltageren kan søge på hjemmesider og andre offentligt tilgængelige kilder til inspiration og således opdatere sig indenfor de nyeste kommunikative trends.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.