Takt og tone i gæstebetjening

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Rigtig fremtoning og god omgangstone er en naturlig del af fagligheden i professionel gæstebetjening af danske såvel som udenlandske gæster. Professionel gæstebetjening indbefatter ligeledes kompetencen til at anvende psykologiske værktøjer til at give den enkelte gæst personlig service, til at kunne udvise diskretion og empati samt kunne håndtere fortrolighed.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod alle medarbejdere, der er beskæftiget med gæstebetjening i forbindelse med bespisning, konceptydelser, ophold og/eller overnatning.

Mål

Deltageren kan fremtræde præsentabel og imødekommende så gæster føler sig velkomne. Deltageren kan påtage sig rollen som repræsentant for virksomheden udadtil. Deltageren kan med indsigt i dresscodes betydning for den faglige identitet udvise professionel adfærd i mødet med gæsten. Deltageren kan med faglig integritet udvise diskretion og pli som en naturlig del af en professionel gæstebetjening.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 1 dag.