Turisme i gæstebetjeningen

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Deltageren kan servicere under hensyn til den enkelte gæsts behov og forudsætninger. Deltageren kan vejlede gæsten i oplevelsesmuligheder og infrastruktur i Danmark. Deltageren kan informere om udflugtsmål og udflugtsmålenes tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med gæstebetjening i hotel- og restaurantbranchen.

Mål

Deltageren kan servicere gæsten under hensyntagen til forskellige kulturers sædvaner, spisevaner, religioner og handikap. Deltageren kan vejlede gæsten i oplevelsesmuligheder samt i relation til den danske geografi og infrastruktur under hensyn til gæstens forskelligartede behov. Deltageren kan informere om udflugtsmål med tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse samt kunne inddrage turisterhvervets organisationer i vejledning og planlægning af aktiviteter.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 2 dage.