Valg af event type i forhold til kundebehov

  • Type: AMU-Kurser

Beskrivelse

Efter uddannelsen kan deltageren selvstændigt analysere kundens behov, identificere og udvælge forskellige typer af events til bedst muligt nytte for kunden samt præsentere kunden for det optimale valg af event med fokus på nytteværdi for kundens formål.

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver i forbindelse med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer, oplevelser og event.

Mål

Deltageren kan afdække kundebehov og præsentere kunden for den optimale eventtype til dækning af behovet. Deltageren kan anvende teknikker til at afdække kundens ønsker, situation og værdier, og kan på baggrund af kendskab til forskellige eventtyper og deres nytteværdi, præsentere kunden for det optimale valg af event. Deltageren kender kulturelle udtryksformer, i form af forskellige typer af events/arrangementer/oplevelser, eksempelvis koncert, teater, festuge, markeder, udstillinger, teambuilding, happenings mv. og deres gennemslagskraft.

Økonomi

Deltager betaling på 120-180 kr. pr. dag.

Varighed

Kurset varer 1 dag.